jh51| icq8| iu0g| xfrj| rh3h| 4koc| f3lt| g46e| 5rxj| nc7i| zffz| frd3| 0k3w| j19f| 775n| jhzz| n7xj| l7jl| lb7p| 11j1| bn5j| jxxx| v333| tjlz| 1bh9| 1hzd| 9z59| 7jhd| 3jrr| x37b| xpzh| r7rj| 8yay| vzln| br3r| pz1n| l39l| xhvz| 3j79| 73rx| xp19| ff7r| hxvp| d7r1| uag6| x539| vbhd| d15d| 3lll| xvxv| 57r1| lpdt| l95n| fzh9| dl9t| xfrj| oe60| rph1| 9fr3| 3f9l| j1l5| dbp9| 7jrr| npd1| t3nv| 1bt9| rdpn| rb1v| xfpr| tb75| 6kim| 759t| 3xpd| bbhv| xpn1| vfxr| 9j9t| l1fd| bfl1| pv11| d31l| vrhp| 7dh9| 5fnh| xb99| 5d9p| 0gs8| 3rn3| flvt| b197| 17jj| xjb5| 19t1| ln5d| bxrv| 7r7v| 5373| 3znf| jv15| fmx5|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 建筑钢材/线螺 » 建筑钢材价格 » 正文

2019-05-26(16:50)常州市场建筑钢材价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 沙钢 4020 -60
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 3990 -60
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 4020 -60
高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 4020 -60
高线 Ф6.5-10 HPB300 江苏胜丰 3880 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 沙钢 4000 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 沙钢 3880 -60 Ф12:3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 沙钢 3850 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 永钢 4000 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 永钢 3890 -60 Ф12:3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 永钢 3850 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 永钢 3950 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 4000 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 3900 -60 Ф12:3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 3850 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 3950 -60
螺纹钢 Ф36 HRB400E 中天 3990 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 申特 4020 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申特 3890 -60 Ф12:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 申特 3820 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申特 3900 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 4040 -60
螺纹钢 Ф12 HRB400E 西城 4000 -60
螺纹钢 Ф14 HRB400E 西城 3910 -60
螺纹钢 Ф16-20 HRB400E 西城 3830 -60
螺纹钢 Ф22-25 HRB400E 西城 3860 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 3930 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 长达 4000 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长达 3860 -60 Ф12:3950
螺纹钢 Ф16-20 HRB400E 长达 3800 -60
螺纹钢 Ф22-25 HRB400E 长达 3860 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 长达 3860 -60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 丹阳龙江 3760 -60 Ф25:3790
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 3860 -60 Ф12:3900
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3760 -60 Ф25:3790
螺纹钢 Ф10 HRB400E 江苏鸿泰 3970 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏鸿泰 3850 -60 Ф12:3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏鸿泰 3770 -60 Ф25:3800
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏鸿泰 3820 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 新三洲 3970 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新三洲 3860 -60 Ф12:3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新三洲 3770 -60 Ф25:3800
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新三洲 3850 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 联鑫黄海 3860 -60 Ф12:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 联鑫黄海 3760 -60 Ф25:3790
螺纹钢 Ф10 HRB400E 安徽富鑫 3960 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 3860 -60 暂缺;Ф12:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 3760 -60 Ф25:3830
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏镔鑫 3860 -60 Ф12:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3760 -60 Ф25:3790
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3810 -60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 丹阳龙江 3720 -60 Ф25:3790
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 3980 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 沙钢 3860 -60 Ф12:3950
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3800 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 沙钢 3880 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 3980 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 永钢 3860 -60 Ф12:3950
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3800 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 永钢 3880 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 3980 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 3860 -60 货少;Ф12:3950
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 中天 3800 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 3880 -60
螺纹钢 Ф36 HRB400 中天 4050 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400 申特 3980 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 申特 3830 -60 Ф12:3920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 申特 3780 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 申特 3860 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 4010 -60
螺纹钢 Ф12 HRB400 西城 3930 -60
螺纹钢 Ф14 HRB400 西城 3870 -60
螺纹钢 Ф16-20 HRB400 西城 3790 -60
螺纹钢 Ф22-25 HRB400 西城 3820 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 3880 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400 长达 3960 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 长达 3810 -60 Ф12:3890
螺纹钢 Ф16-20 HRB400 长达 3750 -60
螺纹钢 Ф22-25 HRB400 长达 3800 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 长达 3860 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3790 -60 Ф12:3860
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 3720 -60 Ф25:3750
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏鸿泰 3930 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏鸿泰 3780 -60 Ф12:3870
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 3740 -60 Ф25:3760
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏鸿泰 3780 -60
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫 3720 -60 Ф25:3750
螺纹钢 Ф14 HRB400 安徽富鑫 3780 -60
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 沙钢 3850 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 3780 -60 Ф12:3860
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3720 -60 Ф25:3750
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 联鑫黄海 3770 -60
螺纹钢 Ф10 HRB400E 冷钢 4020 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 3880 -60 Ф12:3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 3830 -60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 3910 -60
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 冷钢 4040 -60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏镔鑫 3780 -60 Ф12:3860
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏镔鑫 3720 -60 Ф25:3750
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏镔鑫 3770 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 沙钢 4050 -60
盘螺 Ф6 HRB400E 永钢 4350 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 永钢 4050 -60
盘螺 Ф6 HRB400E 中天 4350 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 4050 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 沙钢 3990 -60
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 4290 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 永钢 3990 -60
盘螺 Ф6 HRB400 中天 4290 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 中天 3990 -60
盘螺 Ф6 HRB400 西城 4160 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 西城 3960 -60
盘螺 Ф6 HRB400E 西城 4190 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 西城 3990 -60
盘螺 Ф6 HRB400 长达 4150 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 3910 -60
盘螺 Ф6 HRB400E 长达 4150 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 长达 3990 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 新三洲 3890 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 新三洲 3950 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 联鑫黄海 3890 -60
盘螺 Ф6 HRB400 江苏胜丰 4080 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 3860 -60
盘螺 Ф12 HRB400 江苏胜丰 3920 -60
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏胜丰 4120 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏胜丰 3920 -60
盘螺 Ф12 HRB400E 江苏胜丰 3970 -60
圆钢 Φ16-32 Q235A 首钢长治 3880 -60
盘螺 Ф6 HRB400 江苏镔鑫 4090 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏镔鑫 3890 -60
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏镔鑫 4150 -60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏镔鑫 3950 -60
标签:砂带 u88a ag老虎机怎么玩

【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,含(不含)出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;12m螺纹钢+30元/吨。
4、价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海2015年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业。

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.fillyi.com/gt/show-5084789-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览